محصولات

استیک کمکی

توضیحات

از بین برنده سریع جوش های چرکی و التهابی

تمیزکننده پوست و ضد باکتری

لايه بردار برای رفع ضايعات ناشی از جوش

مواد مؤثره : اسيد ساليسيليک ، مواد ضد ميکروب

نحوه اثر: اين استيک با عـوامل ميـکروبی مولد آکنـه مبارزه می کند، و نيز سبب می شود التهابات ناشی از جوش سريعتر بهبود يابند. همچنـين اسيد ساليسيليک يک لايه بردار ملايم پوست هم می باشد.

روش استفاده : روزی دو تا سه بار روی جوش ها ماليده شود.

EnglishIran