.

%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9-%da%a9%d9%85%da%a9%db%8c

استیک کمکی

توضیحات محصول

ضد ميکروب

لايه بردار برای رفع ضايعات ناشي از جوش

مواد مؤثره : اسيد ساليسيليک ، مواد ضد ميکروب

نحوه اثر: ايـن استيک با عـوامل ميـکروبي مولد آکنـه مبارزه مي کند ، و نيز سبب مي شود التهابات ناشي از جوش سريعتر بهبود يابند. همچنـين اسيد ساليسيليک يک لايه بردار ملايم پوست هم مي باشد.

روش استفاده : روزی دو تا سـه بار روی جوش ها ماليده شود .

EnglishIran