.

alcina8

تونیک صورت

توضیحات محصول

باز سازی کننده پوست ،پاک کننده منافذ

مواد مؤثره : ترکيبات لاکتات ، عصاره انجير هندی

نحوه اثر: اين تونيک عمق لايه ها ، منافذ و خطوط پوست را با قـدرت نفـوذ بـالايي کـه دارد بـه خـوبي پـاک کـرده و بـاعث خونـرساني ، تغذيه و تنفس بهتر پوست و بازسازی آن بالاخص بعد از آرايش مي شود.

روش استفاده : محـلول بـه کمـک پـد يـا دستمال نخـي روی پوست استفاده شود. در روز يک تا دو بار اين کار را انجام دهيد.

توصيه : استفاده از مواد آرايشي و آلودگي های محيطي صدماتي به پوست مي زند . استفاده از اين تونيک به خصوص در شب ضمن پـاک کـردن عمـق منافذ پوست ، موجب شـادابي و بازسازی آن مي گردد . در اطراف چشم استفاده نشود.

EnglishIran