.

%da%98%d9%84-%d9%be%d8%a7%da%a9-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87

شیر پاک کن

توضیحات محصول

پاک کننده و تغذيه کننده پوست

پيشگيری از احساس سختي و کشيدگي                

مواد مؤثره : روغن هسته انگور ، مواد پاک کننده

نحوه اثر: اين شير پـاک کن به خوبي سطح پوست را تميز کرده و روغـن هسته انگور موجود در آن به تغذيه و تقويت پوست کمک مي کند .

روش استفاده : با دست خشک ، مقداری از شير پاک کن را روی پوست ماليده و سپس با آب يا يک دستمال نرم آن را پاک کنيد .

EnglishIran