.

%d9%81%d9%84%d9%88%d8%a6%db%8c%d8%af-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%88-%d8%b4%d8%a8

فلوئید روز و شب

توضیحات محصول

کاهش دهنده ترشح سبوم و چربي

ضدالتهاب

مواد مؤثره : آلانتوئين ، عصاره شيرين بيان ، بيزابولول

نحوه اثر: اين فلوئيد توليد سبوم را کاهش داده و سطح پوست را برای ايجاد آکنه و جـوش نامساعد مي کند ضمن آنکه سـبب تنظيـم رطـوبت پـوست مي شـود . همچنين با تحـريک خون رسـاني و تغـذيه ، مـاتي و بي حالتي پـوست را برطرف مي کند . آلانتوئين نيز يک ضد التهاب مؤثر بوده که ضايعات پوستي ناشي از التهاب را از بين مي برد.

روش استفاده : روزی دو بار صبح و شب روی پوست ماليده شود.

توصيه : اگـر پـوست مات به همـراه جوش داريد توصيه مي شود.

EnglishIran