.

%d9%85%d8%a7%d8%b3%da%a9-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87%db%8c

ماسک گیاهی

توضیحات محصول

پاک کننده منافذ پوستي

مواد مؤثره : کائولن ، عصاره مريم گلي ، اسانس لاوندر

نحوه اثر: اين ماسک به خوبي در پوست نفوذ کرده و با پـاک کردن منافذ پوستي حاصل از جـوش بـه ترميم و بـاز سـازی آن کمک مي کند . استفاده از اين ماسک سبب مي شود جای جوش روی پوست باقي نماند .

روش استفاده : قبـل از مصرف آن را تکـان دهيد ، يک لايه از آن را روی پوست ماليـده و 15 تا 30 دقيقه بعـد با آب پـاک کـرده و خشک کنيـد . در اطراف چشم استفاده نشود .

توصيه : چنـانچـه صورت دارای جوش و يا لکه های دائم است توصيه مي شود ايـن استيک به همـراه فلوئيد روشن کننده و ماسک گيـاهي استـفاده شود و اگـر جـوش ها يا لـکه ها تنها گاهي وجود دارند اين استيک با ماسک گياهي استفاده شود.

EnglishIran