محصولات

ماسک گیاهی

توضیحات

پاک کننده منافذ پوستی

مواد مؤثره : کائولن ، عصاره مريم گلی ، اسانس لاوندر

نحوه اثر: اين ماسک به خوبي در پوست نفوذ کرده و با پـاک کردن منافذ پوستی حاصل از جـوش بـه ترميم و بـاز سـازی آن کمک مي کند. استفاده از اين ماسک سبب می شود جای جوش روی پوست باقی نماند.

روش استفاده : قبـل از مصرف آن را تکـان دهيد، يک لايه از آن را روی پوست ماليـده و 15 تا 30 دقيقه بعـد با آب پـاک کـرده و خشک کنيـد. در اطراف چشم استفاده نشود.

توصيه : چنـانچـه صورت دارای جوش و يا لکه های دائم است توصيه مي شود ايـن استيک به همـراه فلوئيد روشن کننده و ماسک گيـاهي استـفاده شود و اگـر جـوش ها يا لـکه ها تنها گاهي وجود دارند اين استيک با ماسک گياهي استفاده شود.

EnglishIran