.

%da%a9%d8%b1%d9%85-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7

کرم صورت آزالیا

توضیحات محصول

رفع خشکي و زبری

نرم کننده و تغذيه کننده پوست  

مواد مؤثره : اسيد لينولئيک ، آلانتوئين ، اکسي بنزون

نحوه اثر: اسيد لينولئيک يک اسيد چرب ضروری است که باعث استحکام پوست و پيشگيری از پوسته پوسته شدن و زبـری آن مي شود . آلانتـوئيـن و مـواد نـرم کننده  نيـز به پوست نـرمي و لطـافـت مي بخشنـد.

اکسي بنـزون موجـود در اين کـرم ضـد آفتاب بـوده و پوست را در مقابل نور خورشيد محافظت مي کند .

روش استفاده : روزی يک تا دوبار روی محل استفاده شود.

EnglishIran