.

%da%a9%d8%b1%d9%85-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d9%85%d8%b1%db%8c-1

کرم صورت مرمکی

توضیحات محصول

ضد چروک های ناشي از خشکي پوست

تغذيه کننده پوست

 مواد مؤثره : اسيد لينولئيک ، عصاره رازک ، موم زنبور عسل

نحوه اثر: مواد مؤثره اين کرم به راحتي روی پوست ذوب و پخـش شده و به آن نرمي فـوق العـاده ای مي دهند . همچنين اين کرم ازطريق تغذيه پوست و نيز حفظ چربي پوست چروک های ناشي از خشکي را از بين مي برد .

روش استفاده : روزی يـک بـار صبـح يـا شب روی صورت تميز استفاده شود.

توصيه : اين کرم مناسب پوست های خشکي است که در معرض چروک قرار دارند.

EnglishIran