.

%da%a9%d8%b1%d9%85-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86

کرم صورت نامبروان

توضیحات محصول

نرم کننده  ، ضد خشکي و عدم انعطاف پوست، تغذيه کننده پوست                                                                                                                        

مواد مؤثره : اوره ، آمينو اسيدها ، ويتامين E

نحوه اثر: اوره يک نرم کننده فوق العاده عالي است که احساس خشکي و کشيدگي پوست را از بين مي بـرد . آمينو اسيـدها نيـز که اجـزاء تشکيل دهنـده پروتئين هـا هستند به همـراه ويتـامين E مـوجب تغـذيه و تقويت پوست مي شوند .

روش استفاده : روزانه يک تا دو بار کرم را روی پوست تميز صورت و گردن استفاده و خوب ماساژ داده شود .

EnglishIran