محصولات

کرم صورت ویولا

توضیحات

رفع قرمزی و خارش پوست

مناسب پوست های حساس و قرمز

مواد مؤثره : گـايـازولن ، ويتامين E 

مواد ضد التهاب و چربی های ضروری

نحوه اثر : گايازولن يک ترکيب طبيعي ضد التهاب است کـه به همـراه ساير مواد ضـد التهاب درکرم باعث درمان قرمزی و خارش می شود. اين کرم غني از پپتيدهای ضروری است کـه مـوجب تغـذيه و اصـلاح سـاختار پـوست و بـازگشت تعـادل و زيبـايی به آن می شوند.

روش استفاده : روزی يک تا دو بار روی صورت استفاده شود.

EnglishIran