.

%da%a9%d8%b1%d9%85-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d9%88%db%8c%d9%88%d9%84%d8%a7

کرم صورت ویولا

توضیحات محصول

رفع قرمزی و خارش پوست

مناسب پوست های حساس و قرمز

 مواد مؤثره :گـايـازولن ، ويتامينE

مواد مؤثره : مواد ضد التهاب و چربي های ضروری

نحوه اثر: گايازولن يک ترکيب طبيعي ضد التـهاب است کـه به همـراه ساير مواد ضـد التهاب درکرم باعث درمان قرمزی و خارش مي شود . اين کرم غني از پپتيدهای ضروری است کـه مـوجب تغـذيه و اصـلاح سـاختار پـوست و بـازگشت تعـادل و زيبـايي به آن مي شوند.

روش استفاده : روزی يک تا دو بار روی صورت استفاده شود.

EnglishIran