محصولات

کرم لایه بردار

توضیحات

لايه بردار ، صاف کننده و نرم کننده پوست

برطرف کننده پوسته های ناشی از خشکی

مواد مؤثره : ترکيب بي نظيری از گرانول های بسيار ريز دياتومه و مواد نرم کننده

نحوه اثر: گـرانول های بسيـار ريـز دياتومه مانند يک سـمباده نـرم عمـل مي کننـد کـه هنگـام مـالش روی صورت بـاعث لايه برداری ملايم از پوست مي شوند

روش استـفاده: انگشتان را مرطوب کـرده و بـه کمـک آن کـرم را بـا حـرکت چـرخشی روی پوست مـاسـاژ دهيـد، سپس باقيمانده را با آب بشوييد.

EnglishIran